Ya ochen' rad, ved' ya nakonec vozvrashchayus' domoj (Trololo song)

BPM: 151
C4-C5,E5-G5,G3,G5-E,C4,G-E,G-G3,F5,C4-G5
C5-E5,G3,C-E,C4,E-C5,C-G3,D5,C4-E5,G4-C5,G3
G4-C,C4-G5,C5-E5,G3,C-E,D4-E5,D5,G3,G4-B4
D4-D5-G-B, ,G3-G5/2,G#/1.8,A5/2,B5/1.8,C6-C4-C5
E5-Gn5,G3,G5-E,C4,G-E,G-G3,F5,C4-G5,C5-E5,G3,C-E
C4,E-C5,C-G3,D5,C4-E5,G4-C5,G3,G4-C,D4-E5,B4-D5
G3,B-D,C4-D5,C5,G3,E4-G4,G-E-C4-C5, ,C5/2,E5/1.8
G5/2,C6/1.8,G3-B5,B-F4-G4/2,G5/1.8,A5-B3,F-G4-A/2
F5/1.8,G5-G3,F4-G4,B3-G4/2,B4/1.8,D5-F4-G4/2
F5/1.8,C4-E5,E4-G5,G3,E4-C5-E5,C4,E4-C5-E5
C4-C5/2,E5/1.8,G5-E4/2,C6/1.8,G3-B5,B-F4-G4/2
G5/1.8,A5-B3,A-F4-G4/2,F5/1.8,G5-G3,F4-G4
B3-G5/2,A5/1.8,Bb5-F4-G4/2,Bn/1.8,C6-C4,E4-E5-G5
G3,E-G-E4,C4,E4,C-C5/2,E5/1.8,G5-E4/2,C6/1.8
G3-B5,B-F4-G4/2,G5/1.8,A5-B3,F-G4-A/2
F5/1.8,G5-G3,F4-G4,B3-G4/2,B4/1.8,D5-F4-G4/2
F5/1.8,C4-E5,E4-G5,G3,E4-C5-E5,C4,E4-C5-E5
C4-C5/2,E5/1.8,G5-E4/2,C6/1.8,G3-B5,B-F4-G4/2
G5/1.8,A5-B3,A-F4-G4/2,F5/1.8,G5-G3,F4-G4
B3-G5/2,A5/1.8,Bb5-F4-G4/2,Bn/1.8,C6-C4,E4-E5-G5
G3,E-G-E4,C4,E4,C-C5/2,E5/1.8,G5-E4/2,C6/1.8
G3-B5/1.5,D6/3,F4-G4/3,B5/1.5,A5-B3/1.5,C6/3
F4-G4/3,A5/1.5,G5-G3,F4-G4,B3-G4/2,B4/1.8
D5-F4-G4/2,F5/1.8,C4-E5,G5-E4,G3,E4-C5-E5
C4,E4-E5-C5,G3-C5/2,E5/1.8,G5-E4/2,C6/1.8
G3-F4-G4-B5/1.5,D6/1.5,B/1.5,B3-F4-G4-A5/1.5
C6/1.5,A/1.5,G5-G3,F4-G4,F-G-G3-G5/2,A5/1.8
Bb5/2,Bn/1.8,G3-C4-E5-C6, ,G#-Eb4-F#4-G5/2
Bb5/1.8,Bn/2,C6/1.8,C#-C4-F4-G4, ,Gn3-F4-G4-G5/2
A5/1.8,Bb5/2,Bn/1.8,Cn4-En5-C6, ,G#3-Eb4-F#4-G5/2
Bb5/1.8,Bn/2,C6/1.8,C#-C4-F4-G4, ,Gn3-F4-G4-G5/2
A5/1.8,Bb5/2,Bn/1.8,Gn3-Cn4-En4-C6/1.5,B5/1.5
A5/1.5,G5-G3-Fn4-G4/1.5,A5/1.5,B5/1.5
C6-G3-C4-E4/1.5,B5/1.5,A5/1.5,G5-G3-F4-G4/1.5
A5/1.5,B5/1.5,G3-C4-E4-C6, , , ,C3-C4, , ,

trololo

8 лайков