Victor Tsoi - Zvezda Po Imeni Solnce

BPM: 188
F5-D5-A4-D4,D5-E5,D5-F5,C6,F5-D5-A4-D4,D5-E5
D5-F5,C6,F5-D5-A4-D4,D5-E5,D5-F5,C6,F5-D5-A4-D4
D5-E5,D5-F5,C6,F5-D5-A4-D4,D5-E5,D5-F5,C6
F5-D5-A4-D4,D5-E5,D5-F5,C6,F5-D5-A4-D4,D5-E5
D5-F5,C6,F5-D5-A4-D4,D5-E5,D5-F5,C6
E4-A4-C5-E5-A2,E4-A4-C5-E5-A2,A3,E4-A4-C5-E5-A2
E4-A4-C5-E5-A2,E4-A4-C5-E5-A2,A3, ,E4-A4-C5-E5-A2
E4-A4-C5-E5-A2,A3,E4-A4-C5-E5-A2,E4-A4-C5-E5-A2
E4-A4-C5-E5-A2,A3-C6,C6,E4-A4-A2-A5,E4-A4-A2,A2
E4-A4-A2,E4-A4-A2,E4-A4-A2,A3-E4-E5,Eb5
En4-A4-A2-E5,E4-A4-A2,A2,E4-A4-A2,E4-A4-A2
E4-A4-A2,A3-E5,F5,G5-C4-G4-C3,C4-G4-C3/2,G5/2,C3
C4-G4-C3-G5,C4-G4-C3-G5,C4-G4-C3,C4-G4-A5, 
E5-C4-G4-C3,C4-G4-C3,C3,C4-G4-C3,C4-G4-C3,C4-G4-C3
C4-G4-C3-E5,C3-E5,D5-D4-A4-D3,D4-D5-A4-D3,D3
D4-A4-D3-C5,D4-A4-D3-D5,D4-A4-D3/2,D5/2,D3,E5
D5-D4-A4-D3,D4-A4-D3,D3,D4-A4-D3,D4-A4-D3
D4-A4-D3,D3, ,D5-D4-G4-G2,D5-D4-G4-G2,G2
C5-D4-G4-G2,D5-D4-G4-G2,D4-G4-G2/2,D5/2,G2,E5
D4-G4-G2,D5-D4-G4-G2,G2,D4-G4-G2,D4-G4-G2,D4-G4-G2
G2-C6,B5,A5-C5-E4-A2,E5-C5-E4-A2,A2-E5,D5-C5-E4-A2
E5-C5-E4-A2,C5-E4-A2/2,E5/2,A2,A5,E5-C5-E4-A2
C5-E4-A2,A2,C5-E4-A2,C5-E4-A2,C5-E4-A2,A2-E5,F5
G5-C4-G4-E5-C3,G5-C4-G4-E5-C3,C3,G5-C4-G4-E5-C3
G5-C4-G4-E5-C3,C4-G4-E5-C3,A5-C3, ,E5-C4-G4-E5-C3
C4-G4-E5-C3,C3,C4-G4-E5-C3,C4-G4-E5-C3,C4-G4-E5-C3
C3-E5,E5,D5-D4-A4-D3,D5-D4-A4-D3,D3-D5,D4-A4-D3
D5-D4-A4-D3,D4-A4-D3,D3-E5, ,D5-D4-A4-D3,D4-A4-D3
D3,D4-A4-D3,D4-A4-D3,D4-A4-D3,D3, ,D5-D4-G4-G2
D5-D4-G4-G2,D5-G2,C5-D4-G4-G2,D5-D4-G4-G2
D5-D4-G4-G2,G2-E5, ,D5-D4-G4-G2,D4-G4-G2,G2
D4-G4-G2,D4-G4-G2,D4-G4-G2,G2, ,D5-D4-A4-D3
D5-D4-A4-D3,D3-D5,C5-D4-A4-D3,D5-D4-A4-D3
D5-D4-A4-D3,D3,C5,D5-D4-A4-D3,D4-A4-D3,D3
C5-D4-A4-D3,D5-D4-A4-D3,D5-D4-A4-D3,D3-A5,D3
E5-A3-E4-A2-C5,A3-E4-A2-C5,A2-A4,A3-E4-A2-C5
A3-E4-A2-C5,A3-E4-A2-C5,A2, ,A3-E4-A2-C5
A3-E4-A2-C5,A2,A3-E4-A2-C5,A3-E4-A2-C5,A3-E4-A2-C5
A3-A2, ,F5-D5-A4-D4-D3,D5-E5-D3,D5-F5,C6-D3
F5-D5-A4-D4-D3,D5-E5-D3,D5-F5,C6,F5-D5-A4-D4-D3
D5-E5-D3,D5-F5,C6-D3,F5-D5-A4-D4-D3,D5-E5-D3-E5
D5-F5-C6,C6,A5-A3-E4-A2-C5,E5-A3-E4-A2,D5-A3-C7
E5-A3-E4-A2,A3-E4-A2-B6,A3-E4-A2,A5-A2, 
E5-A3-E4-A2,A3-E4-A2,A2-A6,B6-A3-E4-A2,A3-E4-A2
C7-A3-E4-A2,A2,G5,G5-C4-G4-C3,C4-G4-C3/2,G5/2
C3-C7,G5-C4-G4-C3,G5-C4-G4-C3-B6,G5-C4-G4-C3,C3,A5
E5-C4-G4-C3,C4-G4-C3,C3-A6,C4-G4-C3-B6,C4-G4-C3
C4-G4-C3-C7,C3,E5,D5-D4-A4-D3,D4-A4-D3,D3-D5-C7
D5-D4-A4-D3,D5-D4-A4-D3-B6,E5-D4-A4-D3,D3,D5
D4-A4-D3,D4-A4-D3,D3-A6,D4-A4-D3-B6,D4-A4-D3
D4-A4-D3-C7,D3,C5,D5-D4-G4-G2,D4-G4-G2/2,D5/2
G2-C7,D4-G4-G2,D4-G4-G2-D5-B6,D4-G4-G2/2,D5/2,G2
E5,D4-G4-G2,D4-G4-G2-D5,G2-A6,D4-G4-G2-B6
D4-G4-G2,D4-G4-G2-C7,G2, ,A5-A3-E4-A2,E5-A3-E4-A2
E4-E5-C6-A2,A3-E4-A2,E5-B6-A3-E4-A2,E5-A3-E4-A2
A2-G5, ,E5-A3-E4-A2,A3-E4-A2,A2-A6,A3-E4-A2-B6
A3-E4-A2,A3-E4-A2-C7,A2-E5,F5,G5-C4-G4-C3
G5-C4-G4-C3,G5-C7-C3,C4-G4-C3
G5-B6-C4-G4-C3,C4-G4-C3/2,G5/2,C3,A5
C4-G4-C3,C4-G4-C3-E5,C3-A6,C4-G4-C3-B6,C4-G4-C3
C4-G4-C3-C7,C3-E5,E5
D5-D4-A4-D3,D5-D4-A4-D3,D5-D3-C7,C5-D4-A4-D3
D5-D4-A4-D3-B6,D5-D4-A4-D3,D3,E5
D5-D4-A4-D3,D4-A4-D3,D3-A6,D4-A4-D3-B6,D4-A4-D3
D4-A4-D3-C7,D3-D5,C5
D5-D4-G4-G2,D5-D4-G4-G2,G2-D5-C7,D4-G4-G2
D4-G4-G2-D5-B6,D4-G4-G2-D5,G2,E5
D4-G4-G2,D5-D4-G4-G2,G2-A6,D4-G4-G2-B6,D4-G4-G2
D4-G4-G2-C7,G2-D5,C5/3,E6/3,A6/3
D5-E7-D4-A4-D3,D5-D4-A4-D3,D3,D4-A4-D3-C5-D7
D4-A4-D3-D5,D4-A4-D3-D5,D3,C5
D5-D4-A4-D3,D4-A4-D3,D3,C5-D4-A4-D3,D5-D4-A4-D3
D5-D4-A4-D3,D3-A5, /3,A5/3,E6/3
E5-B6-A3-E4-A2,A3-E4-A2,A2-A4,A3-E4-A2-C7
A3-E4-A2,A3-E4-A2,A2, 
A3-E4-A2,A3-E4-A2,A2,A3-E4-A2,A3-E4-A2,A3-E4-A2
A2, /3,E6/3,A6/3
E7-D3-D4-F5,D3-E5,D3-F5,D3-D7-C6,F5-D3-D4-D6
D3-E5,D3-F5,C6,D3-D4-F5,D3-E5,D3-F5,D3-C6
D3-D4-A4-F5,D3-E5,D3-F5,C6/3,A5/3,E6/3
B6-A3-E4-A2-C5-E5,A3-E4-A2,A2,A3-E4-A2-C7,A3-E4-A2
A3-E4-A2,A2, ,A2-A3-E4,A2-A3-E4,A2,A2-A3-E4
A2-A3-E4,A2-A3-E4,A2, /3,E6/3,A6/3
E7-D3-D4-F5,D3-E5,D3-F5,D3-D7-C6,F5-D3-D4-D6
D3-E5,D3-F5,C6,D3-D4-F5,D3-E5,D3-F5,D3-C6
D3-D4-A4-F5,D3-E5,D3-F5,C6/3,A5/3,E6/3
B6-A3-E4-A2-C5-E5,A3-E4-A2,A2,A3-E4-A2-C7,A3-E4-A2
A3-E4-A2,A2, ,A2-A3-E4,A2-A3-E4,A2,A2-A3-E4
A2-A3-E4,A2-A3-E4,A2, 

tsoi3

1 симпатия