The White Stripes - Seven Nation Army

BPM: 116
E4/2, ,E/2,G4/1.4,E4/1.4,D4/2,C4, ,B3, 
E4/2, ,E/2,G4/1.4,E4/1.4,D4/2,C4, ,B3, 
E4/2, ,E/2,G4/1.4,E4/1.4,D4/2,C4, ,B3, 
E/2, ,E/2,G4/1.4,E/1.4,D4/2,C4, ,B3/2,E5/2,E/2,E/2
G5-E4/2,E5/2,E/2,E4/2,G4/1.4,E4/1.4,D4/2,C4, /2
E5/2,E-B3/2,E/2,E/2,E/2,E-E4/2,E5/2,E/2,E-E4/2
E5-G4/1.4,E-E4/1.4,E5-D4/2,C4, ,B3/2,E5/2,E/2,E/2
G5-E4/2,E5/2,E/2,E4/2,G4/1.4,E4/1.4,D4/2,C4, 
B3-E5/2,E/2,E,E-E4,E5/2,D5-E4/2,E5-G4/1.4,E-E4/1.4
D4-E5/2,C4, ,B3,E5/2,E/2,E4-B5/2,B/2,A5/2,A-E4/2
G5-G4/1.4,E4/3,G5/2,F#5-D4/2,C4/2,E5/2,E/2,E/2
B3-D5/1.4,D/1.4,E5/2,E4/2, ,E/2,G4/1.4,E4/1.4
D4/2,C4, ,B3, ,E4-E5/2,E/2,E/2,E4/2,E5-G4/1.4,E4/3
E5/2,D4-E/2,C4/2,E/2,E/2,E/2,D5-B3/1.4,D/1.4,E5/2
E4/2, ,E/2,G4/1.4,E4/1.4,D4/2,C4, ,B3,E5/2,E/2
D4-G4-G5/2,D4-G4-G5/2,D4-G4-G5/2,D4-G4-G5/2
D4-G4-G5/2,D4-G4/3,G5/3,D4-G4/2,D4-G4-A5/2
A3-E4/2,A3-E4/2,A5-A3-E4/2,A3-E4/2,A3-E4-C#5-E5/2
A3-E4-C-E5/2,A3-E4-C-E5-E5/2,A3-E4-A4-C-E5-E5/2
E4-B4-E5/2, ,E4-B4-E5/2,G4-D5-G5/1.4,E4-B4-E5/1.4
D4-A4-D5/2,Cn4-G4-C5, ,B3-F#4-B4, ,E4-B4-E5/2, 
E4-B4-E5/2,G4-D5-G5/1.4,E4-B4-E5/1.4,D4-A4-D5/2
C4-G4-C5/1.4,D4-A4-D5/1.4,C4-G4-C5/2
B3-F4-B4, ,E4-B4-E5/2, ,E4-B4-E5/2,G4-D5-G5/1.4
E4-B4-E5/1.4,D4-A4-D5/2,C4-G4-C5, ,B3-F#4-B4, 
E4-B4-E5/2, ,E4-B4-E5/2,G4-D5-G5/1.4,E4-B4-E5/1.4
D4-A4-D5/2,C4-G4-C5/1.4,D4-A4-D5/1.4,C4-G4-C5/2
B3-F4-B4, ,G3-D-G4/2,G3-D-G4/2,G3-D-G4/2,G3-D-G4/2
G3-D-G4/2,G3-D-G4/2,G3-D-G4/2,G3-D-G4/2
A3-E4-A4/2,A3-E4-A4/2,A3-E4-A4/2,A3-E4-A4/2
A3-E4-A4-C#5/2,A3-E4-A4-C5/2,A3-E4-A4-C5-E5/2
A3-E4-A4-C5-E5/2
E4/2, ,E/2,G4/1.4,E4/1.4,D4/2,Cn4, ,B3, 
E4/2, ,E/2,G4/1.4,E4/1.4,D4/2,C4, ,B3, 
E4/2, ,E/2,G4/1.4,E4/1.4,D4/2,C4, ,B3, 
E/2, ,E/2,G4/1.4,E/1.4,D4/2,C4, ,B3/2,E5/2,E/2,E/2
G5-E4/2,E5/2,E/2,E4/2,G4/1.4,E4/1.4,D4/2,C4, /2
E5/2,E-B3/2,E/2,E/2,E/2,E-E4/2,E5/2,E/2,E-E4/2
E5-G4/1.4,E-E4/1.4,E5-D4/2,C4, ,B3/2,E5/2,E/2,E/2
G5-E4/2,E5/2,E/2,E4/2,G4/1.4,E4/1.4,D4/2,C4, 
B3-E5/2,E/2,E,E-E4,E5/2,D5-E4/2,E5-G4/1.4,E-E4/1.4
D4-E5/2,C4, ,B3,E5/2,E/2,E4-B5/2,B/2,A5/2,A-E4/2
G5-G4/1.4,E4/3,G5/2,F#5-D4/2,C4/2,E5/2,E/2,E/2
B3-D5/1.4,D/1.4,E5/2,E4/2, ,E/2,G4/1.4,E4/1.4,D4/2
C4, ,B3, ,E4-E5/2,E/2,E/2,E4/2,E5-G4/1.4,E4/3,E5/2
D4-E/2,C4/2,E/2,E/2,E/2,D5-B3/1.4,D/1.4,E5/2
E4/2, ,E/2,G4/1.4,E4/1.4,D4/2,C4, ,B3,E5/2,E/2
D4-G4-G5/2,D4-G4-G5/2,D4-G4-G5/2,D4-G4-G5/2
D4-G4-G5/2,D4-G4/3,G5/3,D4-G4/2,D4-G4-A5/2
A3-E4/2,A3-E4/2,A5-A3-E4/2,A3-E4/2,A3-E4-C#5-E5/2
A3-E4-C-E5/2,A3-E4-C-E5-E5/2,A3-E4-A4-C-E5-E5/2
E4-B4-E5/2, ,E4-B4-E5/2,G4-D5-G5-E5/1.4
E4-B4-E5/1.4,D4-A4-D5-E5/2,Cn4-G4-C5-G5, 
B3-F#4-B4-F5, ,E4-B4-E5/2, ,E4-B4-E5/2
G4-D5-G5-G5/1.4,E4-B4-E5-A5/1.4,D4-A4-D5-G5/2
C4-G4-C5-G5/1.4,D4-A4-D5-A5/1.4,C4-G4-C5-G5/2
B3-F4-B4-F5, ,E4-B4-E5-E5/2, ,E4-B4-E5-E5/2
G4-D5-G5-E5/1.4,E4-B4-E5-G5/1.4,D4-A4-D5-E5/2
C4-G-C5-G4, ,B3-F#4-B4-F5, ,E4-B4-E5/2, ,E-B4-E4/2
G4-D5-G5-G5/1.4,E4-B4-E5-A5/1.4,D4-A4-D5-G5/2
C4-G4-C5-G5/1.4,D4-A4-D5-A5/1.4,C4-G4-C5-G5/2
B3-F4-B4-F5, ,Eb6/6,En4-B4-E5-E6/2, ,E4-B4-E5-E6/3
En6/6,G4-D5-G5-G6/1.4,E-B4-E5-E4/1.4,D4-A4-D5-E6/2
C4-G4-C5-G6, ,B3-F#4-B4-F6, ,En4-B4-E5-E6/2, 
E4-B-E5-E6/3,En/6,G4-D5-G5-G6/1.4,E4-B4-E5-A6/1.4
D4-A4-D5-G6/2,C4-G4-C5-G6/1.4,D4-A4-D5-A6/1.4
C4-G4-C5-G6/2,B3-F#4-B4-F6, ,Eb6/6,En4-B4-E5-E6/2
 ,E4-B4-E5-E6/3,En6/6,G4-D5-G5-F6/1.4
E4-B4-E5-E6/1.4,D4-A4-D5-E6/2,C4-G4-C5-A6, 
B3-F4-B4-G6, ,E4-B4-E5-E6/2, ,E4-B4-E5-E6/3,E6/6
G4-D5-G5-F6/1.4,E4-B4-E5-E6/1.4,D4-A4-D5-E6/3
E6/6,C4-G4-C5-F6/1.4,D4-A4-D5-E6/1.4,C4-G4-C5-C6/2
B3-F4-B4-B5, ,G3-D-G4/2,G3-D-G4/2,G3-D-G4/2
G3-D-G4/2,G3-D-G4/2,G3-D-G4/2,G3-D-G4/2,G3-D-G4/2
A3-E4-A4/2,A3-E4-A4/2,A3-E4-A4/2,A3-E4-A4/2
A3-E4-A4-C#5/2,A3-E4-A4-C5/2,A3-E4-A4-C5-E5/2
A3-E4-A4-C5-E5/2,E4-E5-B4, , , , , , , 

stripes