SCANDAL -- Shunkan Sentimental

BPM: 360
Gb5,G/0,5,F5,F/0,5,E5,E/0,5,Eb,E/0,5,D5/0,5,A4,B4
C5,C/2,Db/2,B,A,G4/0,5,C,C/2,D/2,B,A,G/0,5,C,C/2
D/2,B,A,G,G,En4,G/0,5,G,A,E5/0,5,Dn,Db,B,A,Ab,An,B
C,C/2,D/2,B,A,G/0,5,C,C/2,D/2,B,A,G/0,5,E4,G,G,A
A/0,13,A3,A,A/0,5,A,A/0,2,A4/0,5,A,A,A,Ab/0,5
G/0,5,E/0,5,D4,D/0,5,G/0,5,G/0,5,G,G,E,E/0,5,D/0,5
E,E,Dn,Db/0,25,D/0,5,D,E/0,5,G/0,5,G,E,E,Dn/0,5
Db/0,5,Dn/0,5,Db/0,5,B3/0,5,An3,B/0,5,D/0,11
A4/0,5,A,A,A,Ab/0,5,G/0,5,E/0,5,D,D,D,G/0,5,G/0,5
G,E,E,E/0,5,D/0,5,E,E,Dn,Db/0,25,D/0,5,D,E/0,5
G/0,5,G,E,E,Dn/0,5,Db,D,Dn/0,25,Db,An3/0,5,A/0,11
Ab5,G5,A,G,A/0,5,G,A/0,5,A,A,A,A,A,A,A,An,Ab/0,5
G/0,33,E5,G/0,11,G,E,G,E,G/0,5,A,An/0,17,A,A,A
Ab/0,06,G/0,5,E/0,5,G/0,5,D6/0,5,G/0,5,E/0,5,G/0,5
D/0,5,G/0,5,E/0,5,G/0,5,A/0,5,An/0,5,B5/0,5,D/0,5
B/0,5,A/0,5,Ab/0,5,G/0,17,E/0,5,G/0,5,E/0,5,D5/0,5
B4/0,5,E/0,5,Dn/0,5,Db/0,5,B/0,5,F/0,25,A/0,25
G/0,5,D6/0,5,G/0,5,E/0,5,G/0,5,D/0,5,G/0,5,E/0,5
G/0,5,A/0,5,An/0,5,B5/0,5,D/0,5,B/0,5,A/0,5,Ab/0,5
G/0,17,D5/0,5,B4/0,25,A4/0,5,G4/0,13,An,B/0,2,D,B
A,Ab,G/0,5,D/0,5,G/0,5,E-E4/0,5,G/0,5,D/0,5,G/0,5
E/0,5,G/0,5,A/0,5,An/0,5,B/0,5,D/0,5,B/0,5,A/0,5
Ab/0,5,G/0,25,G/0,5,E/0,5,G/0,17,B3/0,5,B4/0,25
A/0,33,A,B/0,25,A/0,5,An,B,C,C/2,D/2,B,A,G/0,5,C
C/2,D/2,B,A,G/0,5,E,G,G,A,G-G,G-G/0,33,G-G
G-G/0,33,G-G,G-G/0,33,G5-G4/0,25