Monogatari Series - Suteki Meppou

BPM: 167
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D6-A6-D7-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,D3-C6-G6-C7/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5
F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5,A5-E6-A6-D3/1.5,F4-A4-C5-E5
D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5,D3/1.5,F4-A4-C5-E5
D/2.5,F-A-C-E,C3/1.5,G5-G6/2.5,E4-G4-B4-D5
D6-A6-D7-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,D3-C6-G6-C7/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5
F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5,A5-E6-A6-D3/1.5
F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3/1.5,G5-G6/2.5
E4-G4-B4-D5,D6-A6-D7-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5
F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5,D3-C6-G6-C7/1.5
F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
A5-E6-A6-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E
C3/1.5,G5-G6/2.5,E4-G4-B4-D5,D6-A6-D7-D3/1.5
F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3-C6-G6-C7/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,A5-E6-A6-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5
F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5,D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5
F-A-C-E,C3/1.5,G5-G6/2.5,E4-G4-B4-D5
D6-A6-D7-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,D3-C6-G6-C7/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5
F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5,A5-E6-A6-D3/1.5
F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3/1.5,G5-G6/2.5
E4-G4-B4-D5,D6-A6-D7-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5
F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5,D3-C6-G6-C7/1.5
F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
A5-E6-A6-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E
C3/1.5,G5-G6/2.5,E4-G4-B4-D5,D6-A6-D7-D3/1.5
F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3-C6-G6-C7/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,A5-E6-A6-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5
F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5,D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5
F-A-C-E,C3/1.5,G5-G6/2.5,E4-G4-B4-D5
D6-A6-D7-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,D3-C6-G6-C7/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5
F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5,A5-E6-A6-D3/1.5
F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3/1.5,G5-G6/2.5
E4-G4-B4-D5,D6-A6-D7/1.5,F4-A4-C5-E5/2.5,A5
F-A4-C-E, ,E4-G4-B4-D5,C6-G6-C7/1.5
F4-A4-C5-E5/2.5,A5,F-A4-C-E, ,E4-G4-B4-D5
A5-E6-A6/1.5,F4-A4-C5-E5, /2.5,F-A-C-E,
E4-G4-B4-D5, /1.5,F4-A4-C5-E5, /2.5,F-A-C-E, /1.5
G5-G6/2.5,E4-G4-B4-D5,D6-A6-D7/1.5,F4-A4-C5-E5/2.5
A5,F-A4-C-E, ,E4-G4-B4-D5,C6-G6-C7/1.5
F4-A4-C5-E5/2.5,A5,F-A4-C-E, ,E4-G4-B4-D5
A5-E6-A6/1.5,F4-A4-C5-E5, /2.5,F-A-C-E,
E4-G4-B4-D5, /1.5,F4-A4-C5-E5, /2.5,F-A-C-E, /1.5
G5-G6-E4-G4-B4-D5/2.5, ,F4-A4-C5-E5-D6-A6-D7
A5/1.5,F-A4-C-E/2.5, ,F-A-C-E, /1.5,F-A-C-E/2.5
C6-G6-C7,E4-G4-B4-D5-A5/1.5, ,F4-A4-C5-E5/2.5,
F-A-C-E,A5-E6-A6/1.5,F4-A4-C5-E5/2.5,
F-A-C-E, /1.5,F-A-C-E/2.5, ,F-A-C-E, /1.5
F-A-C-E/2.5, ,F-A-C-E/1.5,G5-G6/2.5, /1.5
F-A-C-E/2.5,D6-A6-D7,E4-G4-B4-D5-A5, /1.5
F4-A4-C5-E5/2.5, ,F-A-C-E,C6-G6-C7/1.5
F4-A4-C5-E5/2.5,A5,F-A4-C-E, /1.5,F-A-C-E/2.5,
A5-E6-A6-F4-A4-C5-E5, /1.5,F-A-C-E/2.5,
F-A-C-E, /1.5,F-A-C-E/2.5, ,E4-G4-B4-D5, , /1.5
G5-G6/2.5, ,D6-A6-D7-D3/1.5,F4-A4-C5-E5/2.5
A5/1.5,D/2.5,F-A4-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3,E4-G4-B4-D5
F6-C7-F7-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E
E6-A6-E7-C3,E4-G4-B4-D5,C6-G6-C7-D3/1.5
F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,A5-E6-A6-C3,E4-G4-B4-D5
D6-A6-D7-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,F6-C7-F7-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5
F-A-C-E,E6-A6-E7-C3,E4-G4-B4-D5,C6-G6-C7-D3/1.5
F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,A5-E6-A6-C3,E4-G4-B4-D5
D6-A6-D7-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,F6-C7-F7-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5
F-A-C-E,E6-A6-E7-C3,E4-G4-B4-D5,C6-G6-C7-D3/1.5
F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,A5-E6-A6-C3,E4-G4-B4-D5
D6-A6-D7-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,F6-C7-F7-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5
F-A-C-E,E6-A6-E7-C3,E4-G4-B4-D5,C6-G6-C7-D3/1.5
F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,A5-E6-A6-C3,E4-G4-B4-D5
D6-A6-D7-D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,D3/1.5,F4-A4-C5-E5,D/2.5,F-A-C-E,C3
E4-G4-B4-D5,D3,F4-A4-C5-E5, , , , , , , ,
C7/3,E7/3,F7/3,A7, , , , 

sutekim

3 симпатии