Mareux - The Perfect Girl

BPM: 250
G-G5,G3-G5,G3-G5,G3-G5,G3-G5,G3-G5,G3-G5,G3-G5,C-G
C-G,C-G,C-G,C-G,C-G,C-G,C-G,Eb-G,E-G,E-G,E-G,E-G
E-G,E-G,E-A5,E-A,E-A,E-A,E-A,E-A,E-A,E-A,E-A,G3-G5
G3-G5,G3-G5,G3-G5,G3-G5,G3-G5,G3-G5,G3-G5,C-G,C-G
C-G,C-G,C-G,C-G,C-G,C-G,E-G,E-G,E-G,E-G,E-G,E-G
E-A,E-A,E-A,E-A,E-A,E-A,E-A,E-A,E-A,E-A,E-Bb5,E-B
E-D6-B,E-D-B,E-A-B,E-A-B,E-F5-B,E-F-B,C-A6-B,C-A-B
B-C-E6,C-E-B,B-C,B-C,B-B-C-G,B-B-C-G,G3-F6-B,G-F-B
G-D-B,G-D-B,G-A5-B,G-A-B,G-F5-B,G-F-B,E3-F6-A
E-F-A,E-D-A,E-D-A,A-E,A-E,E-F5-A,E-F-A,E-B,E-B
E-D-B,E-D-B,E-A-B,E-A-B,E-F-B,E-F-B,C-A6-B,C-A-B
C-E6-B,C-E-B,B-C,B-C,C-G5-B,C-G-B,G3-F6-B,G-F-B
G-D-B,G-D-B,G-A5-B,G-A-B,G-F5-B,G-F-B,E3-F6-A
E-F-A,E-D-A,E-D-A,A-E,A-E,E-F5-A,E-F-A,E,E,E,E
E-A4,E,E,E,C-B4,C,C,C,C-C5,C3,C,C,G-D5,G,G,G,G,G,G
G,E-A,E,E,E,E-G4,E,E,E,E,E,E,E,E-A,E,E,E,C-B,C,C,C
C-C5,C3,C,C,G3-D,G,G,G,G,G,G,G,E-A,E,E,E,E-G4,E,E
E,E,E,E,E,E-A,E,E,E,C-B,C,C,C,C-C5,C3,C,C,G3-D,G,G
G,G,G,G,G,E-A,E,E,E,E-G4,E,E,E,E,E,E,E,E-A,E,E,E
C-B,C,C,C,C-C5,C3,C,C,D-G3,G,G,G,G,G,G,G,E-A,E,E,E
G4-E,E,E,E,E-B5,E-B,E-D6-B,E-D-B,E-A5-B,E-A-B
E-F-B,E-F-B,C-A6-B,C-A-B,C-E6-B,C-E-B,B-C,B-C
C-G5-B,C-G-B,G3-F6-B,G-F-B,G-D-B,G-D-B,G-A5-B
G-A-B,G-F5-B,G-F-B,E3-F6-A,E-F-A,E-D-A,E-D-A,A-E
A-E,E-F5-A,E-F-A,B-E,E-B,E-D-B,E-D-B,E-A-B,E-A-B
E-F-B,E-F-B,C-A6-B,C-A-B,C-E6-B,C-E-B,B-C,B-C
C-G5-B,C-G-B,G3-F6-B,G-F-B,G-D-B,G-D-B,G-A5-B
G-A-B,G-F5-B,G-F-B,E3-F6-A,E-F-A,E-D-A,E-D-A,A-E
A-E,E-F5-A,E-F-A/0,96

Думаю, понравится многим…

https://www.youtube.com/watch?v=q7qdpyjHyNk

13 лайков

выдвигаемся в бар к роялю, мужчины
https://youtu.be/0QIQL3ohxIU

10 лайков

Вспомнил, как ты мне играл эту песенку в коридоре, а на вики не нашёл.
Кайфовая песенка, респект за труды.