Ghostface Playa - Why Not

BPM: 250
D4,,,Eb4,,,D,,,,A,,,Bb,A,,,D,,
E,,,D,,,,A,,A,B,A,
D4,,,Eb4,,,D,,,,A,,,Bb,A,,,D,,
E,,,D,,,,A,,A,B,A,
D4-G,Eb4-Ab,D-G,E-A,D-G,D-G/2,E-A/2,D3-D4-G,An-D3
Bb-E3,B-E,A-D,B-E,A-D/2,B-E/2,A-D,A-D/0,5,D4-G
E4-Ab,D-G,E-A,D-G,D-G/2,E-A/2,D3-D4-G,An-D3,B-E3
B-E,A-D,B-E,A-D/2,B-E/2,A-D,A-D,B-E,D4-G,E4-Ab,D-G
E-A,D-G,D-G/2,E-A/2,D3-D4-G,An-D3,B-E3,B-E,A-D,B-E
A-D/2,B-E/2,A-D,A-D/0,5,D4-G,E4-Ab,D-G,E-A,D-G
D-G/2,E-A/2,D3-D4-G,An-D3,B-E3,B-E,A-D,B-E,A-D/2
B-E/2,A-D,A-D,B-E,D4-G,E4-Ab,D-G,E-A,D-G,D-G/2
E-A/2,D3-D4-G,An-D3,B-E3,B-E,A-D,B-E,A-D/2,B-E/2
A-D,A-D/0,5,D4-G,E4-Ab,D-G,E-A,D-G,D-G/2,E-A/2
D3-D4-G,An-D3,B-E3,B-E,A-D,B-E,A-D/2,B-E/2,A-D,A-D
B-E,D4-G,E4-Ab,D-G,E-A,D-G,D-G/2,E-A/2,D3-D4-G
An-D3,B-E3,B-E,A-D,B-E,A-D/2,B-E/2,A-D,A-D/0,5
D4-G,E4-Ab,D-G,E-A,D-G,D-G/2,E-A/2,D3-D4-G,An-D3
B-E3,B-E,A-D,B-E,A-D/2,B-E/2,A-D,A-D,B-E/0,96

Фонк на пикселях!

3 лайка