Dispetchera - 2000 Baksov Za Sigaretu

BPM: 137
F#3,C#4,F4,C4,B3,F4,B4,F4,A3,E4,A4,E4,C4,G#4,C5
G,F3,C4,F4,C4,B3,F4,B4,F4,A3,E4,A4,E4,C4,G4-C5
C5-A5,G4-G5
A5-F3,C4,F4,C4,B3,F4-F5,B4-A5,F4-G5,A3-A5,A-E4
B5-A4,A5-E4,G5-C4,C5-G4,A5-C5,G5-G4,A5-F3,C4,F4,C
B3,A5-F4,A-B4,A-F4,A-A3,A5-E4,B5-A4,A5-E4,G5-C4
C5-G4,A5-C5,G5-G4,A5-F3,C4,F4,C,B3,F5-F4,A5-B4
G5-F4,A5-A3,A5-E4,B5-A4,A5-E4,G5-C4,C5-G4,A5-C5
G5-G4,F3-A5,C4,F4,C,B3,A5-F4,A-B4,A-F,A-A3,A5-E4
B5-A4,A5-E4,G5-C4,C5-G4,A5-C5/2,A/2,G4-G5
F#3-C#4-A5-F5,C5,F4-A5/2,A/2,G#5/2,A5/2,D4-A4-F5/2
D5/2,D4/2,D5/2,A5-A4,A5/2,A/2,E3-B3-G5-E5,B4/2
G5/2,B5-G4/2,B/2,B/2,C6/2,C4-G4-E5/2,C5-F5,C/2
A5-E5,A5/2,G5/2,F3-C4-F4-A5,C5,F5-A5/2,A/2,G5-C5/2
A5/2,D4-A4,D5/2,A5/2,A-F5/2,A/2,A-C5,E3-B3-G4-G5
B4-G5/2,G/2,E5-B5/2,B/2,B-B4,C4-G4-C5-E5-C6,C5
A5/2,A/2,G5,F3-C4-A5-F5,C5,F4-A5/2,A/2,G5/2,A/2
D4-A4-F5/2,D5/2,D4/2,D5/2,A5-A4,A5/2,A/2
E3-B3-G5-E5,B4/2,G5/2,B5-G4/2,B/2,B/2,C6/2
C4-G4-E5/2,C5-F5,C/2,A5-E5,A5/2,G5/2
F3-C4-F4-A5,C5,F5-A5/2,A/2,G5-C5/2,A5/2,D4-A4,D5/2
A5/2,A-F5/2,A/2,A-C5,E3-B3-G4-G5,B4-G5/2,G/2
E5-B5/2,B/2,B-B4,C4-G4-C5-E5-C6, , , 
C#4-F#3-F5,C5,F4, ,D4-A4-F5,D5,A4, ,E3-B3-E5,B4
G#4, ,G-C4-E5/2,F5/2, ,E5, ,F3-C4-F4,C5,F5,C5
D4-A4,D5,F5,C5,E3-B3-G4,B4,E5,B4,C4-G4-C5-E5
C5,A5,G5,A5-F3,C4,F4,C4,B3,F4-F5,B4-A5,F4-G5
A3-A5,A-E4,B5-A4,A5-E4,G5-C4,C5-G4,A5-C5,G5-G4
A5-F3,C4,F4,C,B3,A5-F4,A-B4,A-F4,A-A3,A5-E4
B5-A4,A5-E4,G5-C4,C5-G4,A5-C5,G5-G4,A5-F3,C4,F4,C
B3,F5-F4,A5-B4,G5-F4,A5-A3,A5-E4,B5-A4,A5-E4
G5-C4,C5-G4,A5-C5,G5-G4,F3-A5,C4,F4,C,B3,A5-F4
A-B4,A-F,A-A3,A5-E4,B5-A4,A5-E4,G5-C4,C5-G4
A5-C5/2,A/2,G4-G5,F#3-C#4-A5-F5,C5,F4-A5/2,A/2
G#5/2,A5/2,D4-A4-F5/2,D5/2,D4/2,D5/2,A5-A4,A5/2
A/2,E3-B3-G5-E5,B4/2,G5/2,B5-G4/2,B/2,B/2,C6/2
C4-G4-E5/2,C5-F5,C/2,A5-E5,A5/2,G5/2
F3-C4-F4-A5,C5,F5-A5/2,A/2,G5-C5/2,A5/2,D4-A4,D5/2
A5/2,A-F5/2,A/2,A-C5,E3-B3-G4-G5,B4-G5/2,G/2
E5-B5/2,B/2,B-B4,C4-G4-C5-E5-C6,C5,A5/2,A/2,G5
F3-C4-A5-F5,C5,F4-A5/2,A/2,G5/2,A/2,D4-A4-F5/2
D5/2,D4/2,D5/2,A5-A4,A5/2,A/2,E3-B3-G5-E5,B4/2
G5/2,B5-G4/2,B/2,B/2,C6/2,C4-G4-E5/2,C5-F5,C/2
A5-E5,A5/2,G5/2,F3-C4-F4-A5,C5,F5-A5/2,A/2,G5-C5/2
A5/2,D4-A4,D5/2,A5/2,A-F5/2,A/2,A-C5,E3-B3-G4-G5
B4-G5/2,G/2,E5-B5/2,B/2,B-B4,C4-G4-C5-E5-C6, , , 
C#4-F#3-F5,C5,F4, ,D4-A4-F5,D5,A4, ,E3-B3-E5,B4
G#4, ,G-C4-E5/2,F5/2, ,E5, ,F3-C4-F4,C5,F5,C5
D4-A4,D5,F5,C5,E3-B3-G4,B4,E5,B4,C4-G4-C5-E5, , , 
F3,F3, , , ,C5,A5,G5,A5-F3,C4,F4,C4,B3,F4-F5
B4-A5,F4-G5,A3-A5,A-E4,B5-A4,A5-E4,G5-C4,C5-G4
A5-C5,G5-G4,A5-F3,C4,F4,C,B3,A5-F4,A-B4,A-F4
A-A3,A5-E4,B5-A4,A5-E4,G5-C4,C5-G4,A5-C5,G5-G4
A5-F3,C4,F4,C,B3,F5-F4,A5-B4,G5-F4,A5-A3,A5-E4
B5-A4,A5-E4,G5-C4,C5-G4,A5-C5,G5-G4,F3-A5,C4,F4
C,B3,A5-F4,A-B4,A-F,A-A3,A5-E4,B5-A4,A5-E4
G5-C4,C5-G4,A5-C5/2,A/2,G4-G5,F#3-A5,C#4-C5
F4-A5/2,A/2,G#5-C4/2,A5/2,D4/2,D5/2,A4,D5,A,E3,B3
E4,B,C4,G4,C5,G,F3,C4,F4,C4,D4,A4,D5,A4
E3-B3-E4, , , ,C4-G4-C5-Fn5/2,G-C-F/2,G-C-F/2
G-C-F/2,G-C-F/2,G-C-F/2,G-C-F,C4-G4-C5,C5,A5/2
A/2,G5,F#3-C#4-A5-F5,C5,F4-A5/2,A/2,G#5/2,A5/2
D4-A4-F5/2,D5/2,D4/2,D5/2,A5-A4,A5/2,A/2
E3-B3-G5-E5,B4/2,G5/2,B5-G4/2,B/2,B/2,C6/2
C4-G4-E5/2,C5-F5,C/2,A5-E5,A5/2,G5/2
F3-C4-F4-A5,C5,F5-A5/2,A/2,G5-C5/2,A5/2,D4-A4,D5/2
A5/2,A-F5/2,A/2,A-C5,E3-B3-G4-G5,B4-G5/2,G/2
E5-B5/2,B/2,B-B4,C4-G4-C5-E5-C6,C5,A5/2,A/2,G5
F3-C4-A5-F5,C5,F4-A5/2,A/2,G5/2,A/2,D4-A4-F5/2
D5/2,D4/2,D5/2,A5-A4,A5/2,A/2,E3-B3-G5-E5,B4/2
G5/2,B5-G4/2,B/2,B/2,C6/2,C4-G4-E5/2,C5-F5,C/2
A5-E5,A5/2,G5/2,F3-C4-F4-A5,C5,F5-A5/2,A/2,G5-C5/2
A5/2,D4-A4,D5/2,A5/2,A-F5/2,A/2,A-C5,E3-B3-G4-G5
B4-G5/2,G/2,E5-B5/2,B/2,B-B4,C4-G4-C5-E5-C6, , , 
F3-C4-F4,F3-C4-F4, , , , , , 

dolar