Bakemonogatari 👺

Автор: Jarent

BPM: 200
E5,E,E,E,E/0,5,E,E,E,D5,D,Db/0,5,B4/0,5,B,E,E,E,E
E/0,5,E,E,E,Dn,D,Db/0,5,B/0,33,E4-A4/0,25,D-A/0,25
Dn4-B/0,25,D5-B/0,25,E5-B/0,25,Ab5-E/0,25
An-E-B/0,5,Ab-E-B/0,5,An-E-B/0,5,B5-E-B4/0,5,Db-A
E4,A4-A,E,E5-E,E4,A-A,E,D-D,E,A-A,E,E5-E,E4,A-A,E
D-D,E,A-A,E,E5-E,E4,A-A,E,D-A/0,5,Dn/0,5
E5-Db-A/0,5,A5-D-A4/0,5,D-D,E4,A-A,E,E5-E,E4,A-A,E
D-D,E,A-A,E,F4-Dn/0,5,Ab/0,5,Db4-Gb4-An,Ab,An
Eb-G-B/0,5,A,B,En-Ab-D5/0,5,B,D,Dn4-G-D5/0,5
D4-G-An/0,33,A3-Db-E-A4/0,13,E-A-Dn5/0,33
E-A-Db/0,33,E-B/0,5,D4-E-A-D5/0,17,Dn4,Db-A/0,5
D-A,D-A,D-A,D-A,D-A,D-A,D-A,E5,E,E,E,E/0,5,E,E/0,5
Dn5/0,5,Db/0,5,B/0,5,B,D,D,D/0,5,D,D,Dn,Db,D,D,Dn
Db/0,5,B/0,33,A/0,25,A5-D/0,25,Ab-B/0,25,An/0,25
A-Dn/0,2,Ab,G5,E-B/0,11,An3-E4,A-E,A-E,A-E/0,5
A-E/0,5,A-E,B3-E,B-D4/0,5,Ab-Db/0,5,A-B/0,5,A-B
An-D/0,5,A-D/0,5,A-D,A-D,A-Dn,A-Db,G3-D,G-B,G-B
G-B/0,5,G-A/0,33,E-A,A,A4,A3,E-D,A,A4,A3,E-E,A,A4
A3,E-D,A,A4,A3,E-B,B,Ab4,B,E-D,B,A,B,E-B,B,A,B
E-An3,B,Ab4,B,Dn-An3,D,D,D,D,D,D,D,Db,D,D,D,B,B
B-E,B,D-A-A4/0,5,Ab/0,5,An/0,5,A3-G-E/0,25,Dn/0,5
Db/0,5,Dn/0,5,B-E3-E4/0,5,A/0,5,A/0,5,A-E3-D/0,25
Db/0,5,A/0,25,A-Dn-G4/0,13,B-E4-Ab4/0,25,B-E/0,25
An3-Db-A4/0,17,A,B4,D5-E/0,5,B,Dn-G-D4/0,5,Db5/0,5
D4-E-A/0,14,A3-D-E/0,5,E-A4-Dn5/0,5,Db,B-E/0,5
E-A/0,5,B3-E-B4/0,14,B3-E/0,5,D-E/0,5,B4,A-E/0,5
E-Ab/0,5,An3-Dn4-A4/0,25,Db5-E5-D6/0,33
G5-A5-G6/0,33,A6-D-A5,A6-D-A5/0,5,E4-A4/0,5
Ab-B/0,5,E-An-D5/0,33,Dn4-G4-B,D-G-B/0,33,D-G-B
D5-B-E/0,33,D-B-E,Db-F/0,5,B,D4-E-A/0,33
Dn5-D6/0,5,E5-E6/0,5,E4-Db4-A3/0,5,E-A4-Dn5/0,5,Db
B-E/0,5,E-A/0,5,B3-E-B4/0,5,B,E5,B,A5,B,E4-B3,E
D-F/0,5,B4,A4-F/0,5,F-Ab/0,5,D4-G/0,14,An3-Dn/0,5
B3-Ab4/0,17,Db-An/0,5,Dn-A/0,17,A3-E/0,5
Db-A4/0,17,E-B4/0,5,E-A-D5/0,05,A3-E/0,5,E-A4/0,5
Ab,F-An/0,5,Dn4-B/0,48,A/2,22,B/2,22,Db-A/0,13
E-A-Dn5/0,33,E-A-Db/0,33,E-B/0,5,D4-E-A-D5/0,17
Dn4,Db-A/0,5,D-A,D-A,D-A,D-A,D-A,D-A,D-A,E5,E,E,E
E,E,E,E,E/0,5,Dn5,Db/0,5,B/0,5,B,D,D,D,D,D,D,Dn,Db
D,D,Dn,Db/0,5,B/0,33,A/0,25,A5-D/0,25,Ab-B/0,25
An/0,33,A,A-Dn/0,17,G5,E-B/0,11,E-E4/0,5,E5-E4
E5-E4,E5-E4,E5-E4,E5-E4,E5-E4,E5-E4,D-D4,D5-D4
Db5-D4/0,5,B-B3/0,5,B4-B3,D5-D4,D5-D4,D5-D4,D5-D4
D5-D4,D5-D4,Dn5-D4,Db5-D4,D5-D4,B4-B3,B4-B3
B4-B3/0,5,A3-A4/0,33,A3-A4-E,A3,A4,A3,D-D5-E,A,A4
A3,E-E5-E4,A,A4,A3,D4-D5-E,A,A4,A3,B-B4-E,B3,Ab4,B
D4-D5-E,B,A,B,B-B4-E,B3,A,B,An3-A4-E,B,Ab,B
An3-A4-Dn4,D,D,D,D,D,D,D,Db,D,D,D,B,B,E-B,B
A-D-A3/0,5,Ab4/0,5,An/0,5,E-A3-G3/0,25,Dn/0,5
Db/0,5,Dn/0,5,E-B-E3/0,5,A/0,5,A/0,5,D-A-E/0,25
v.2
BPM: 251
E7-E6,E-A6,E-A7,E-A6,E-B7,A6,E-E7,E6-A6,E-A7,A6-D6
B7-D6,A6-C#6,E7,A6-B5,A7,A6-B5,E7-E6,E-A6,E-A7
E-A6,E-B7,A6,E-E7,E6-A6,E-A7,A6-D6,B7-D6,A6-C#6
E7,A6-B5,A7,A6,E5-A5-E7,A6,A7,A6,A5-C#6-B7,A6,E7
A6,D5-B5-A7,A6,B7,A6,B5-D6-E7,A6,A7,A6
E3-B3-B5-E6,E4-B3,E3-B3,E4-B3,E6-G#6-E3-B3,E4-B3
E3-B3,E4-B3,B5-E6-A6-E3-B3,E4-B3,B5-E6-G6-E3-B3
E4-B3,B5-E6-A6-E3-B3,E4-B3,B5-E6-B6-E3,E4-B3
D2-D3-C#6-A6,A2-E5,D3-A5,A3-E5,D3-D4-E6,A3-E5
D3-D4-A5,A3-E5,E3-E4-C6,B3-E5,E3-E4-A5,B3-E5
E4-E4-E6,B3-E5,G#2-G3-A5,E2-E3-E5,F#2-F3-C6,C3-E5
F3-A5,C4-E5,F3-F4-E6,C4-E5,F3-F4-A5,C4-E5
C-C3-A5-C6,A3,C4-D6,E4,C-C5-A5-C6-E6,A4,E4-A5-C-A6
C4,D2-D3-C6,A2-E5,D3-A5,A3-E5,D3-D4-E6,A3-E5
D3-D4-A5,A3-E5,E3-E4-C6,B3-E5,E3-E4-A5,B3-E5
E#3-E4-E5-D6, ,E2-E3-G5, ,F#3-C4-F4-C5-F5-A5,G5
A5,B2-F3-B3-D#5-F5-B5, ,A5,B5,En3-B3-E4-E5-G5-C6, 
B5,C6,Dn3-A3-D4-D5-F5-D6, ,D3-A3-D4-D5-F5-A5, , 
A4-C#5-E5-A5-A2,A3,A2,A3,A2,A3,A2,A3,E5-A5-D6-A2
A3,A2,E5-A5-A3-C6,A2,A3,A2-E5-B5,A3,C5-E5-A5-C6-A2
A3,A2,A3,A2,A3,A2-D5,A3-C5-A5,A2,A3-C5-A5,A2-C5-A5
A3-C5-A5,A3-E4-A4-C5,A3-E4-A4-C5,A3-E4-A4-C5
A3-E4-A4-C5,A4-E6,E-E5,E6-A5,E-E5,E6-A4,E5
E6-A5,E-E5,E4
B4-Dn6,E5,B4-C#6,E4,B4-B5,E5,B4-B5,D4-C6,C-A4,C-D5
A,C-D4,C-A4,D5-D6,A4-C6,A-C,C-E5,A5-D6,E5-C6,G#4
E5-B5,G5,E5,F#4-A5,C5,A5,C,F5-C6-A6,C5,A5,C
B4-B5-G6,F5,D#6,F,B5-A6,F5,D6,F,Dn4-D6-A6,A4,F5,A
D5,A4-G6,F5-F6,A4-B5-E6,E4,B4,G5,B4,E5,B,G,B4
A2-E5,A2-E5,A2-E5,A2-E5,A2,A2-E5,A2,A2-E5
B4-E5-E3,B4-D5-E3,E-E3,G#4-C#5-E,E#3-E4,G4-B4-E3
E3-E4,G-B-E3,A4-C5-F#3,F3-F4,A4-C-F3,F3-F4
A4-C5-En3,A-C-E3,A-D5-E3,A-C-E,D#3-F4-C5,F4-B4-D3
F-B-D3,F-B-D3,D3-D4,F4-A4-D3,D3-D4,D3-D4
Dn3-A4-E5,D4-A4,D3-A5,D4-A4,D3-C5-E5,D4-A4,D3-A5
D4-A4,C3-E5,C4-A4,C3-A5,C4-A4,C3-C5-E5,C4-A4
C3-A5,C4-A4,D3-B4-E5,D4-B4,D3-G5,D4-B4,D3-C5-E5
D4-B4,D3-G5,D4-B4,E3-B4-E5,B4-E4,E3-G5,E4-B4
E3-A4-E5,E4-B4,E3-G5,E4-B4,A4-D5-A2,D5-A3,D5-A2
D5-A3,D5-A2,D5-A3,D5-A2,D5-A3,C#5-G#2,C-G3,C-G2
C-G3,B4-G2,B-G3,B-E5-G2,B-G3,F#2-F3-A4-C5-A5, 
F3-G5,C4,F4-A5,F3,D2-D3-F4-A4-E5, ,D3,D,D-D5,A3
F4-C5,A3,D4-D5,D3,E2-E3-E4-B4-E5, ,E3-A4,B3
E4-A4,E3,A2-A3-E4-A4-D5, ,A3,A,E4-C5,A4,G3-E4-A4, 
G4-E5, ,A4-D5-F5-D3,D4,D3,D4,D3,D4,D3,D4
B4-E5-G5-E3,E4,E3,E4,E3-B4-E5,E4,E3,E4
F2-F3-A4-C5-A5, ,F3,F-C4-F4, ,F3,F-A5,C4-F4-B5
E3-B3-E4-E5-C6, ,B5,D5-F5-D6, ,C6, ,C5-E5-A5
A2,A3,E4,A4,A3,A4,A4-C#5-E5-E4,A3,E5-A5-D6-A2,A3
E4-C6,E5-B5-A4,A3,A4-E5-A5,E4,E3-B4-E5-B5,E2,E3,B3
E4,E3,E4,B4-E5-B3,E3,E5-C6-E2,E3,B3-B5,E4-E5-A5
E3,E5-G#5-E4,B3,D3-A4-D5-A5,D2,D3,A3,D4-C#6-E6-C7
D3,D4,A3-F#6-A6-F7,D3,D2,D3-A6-C7-A7,A3-A6-C7-A7
D4,F3-F4-E5-A5,C4,G3-G4-G5-B5, 
A3-A4-E5-A5-C6,E4,A4,A3-A4-D5-F5-B5,D3-D4-D5-F5-B5
A3,D4,D-D3-D5-F5-B5,E3-E4-E5-B5-D6,B3,E4
E-E3-E5-B5-D6,E#3-E4-E5-C6,B3,E4-B5,E-E3-C5-En5-A5
C3-C4,A3,C-D6-D7,A,C3-E6-E7,C4,A3-A4-C5-E5,C3
D3-D4-E5-A5-D6,A3,D4-C6,A3-E5-B5,D3,D4-E5-A5
A3,D3-B4-E5-B5,E3-E4,B3-B5,E4-E6,B3-B5,E3-A6,E4-B5
B3-B4-E5,E3-E5,E#3-E4-E5-C6,B3,E4-B5,B3-E5-A5,E3
E4-E5-G5,B3,F3-C5-F5,F#2-F3, ,F3,C4,F4,C,A3-A4-D5
F3,En2-E3-B4-G5, ,E3,B3,E4,B,G3-C5-A5,E3
D2-D3-D5-A5, ,D3,A3,D4,A3,F3-A4-E5,D3,C2-C3-C5-A5
 ,C3,A3,C4,A3,E3-E5-B5,C3
En5-A5-C#6-B2-B3,B2-B3,B2-B3,B2-B3,B2-B3,B2-B3
B2-B3,B2-B3,C3-C4,C3-C4,C3-C4,C3-C4,C3-C4,C3-C4
C3-C4,C3-C4,A3-D4-D3,D,D,D-A-D4,D3,D,D-A-D4-A4-E5
D3,E3-B3-E4-E5-A5, ,G#5,E#3-G3-E4-E5-A5, 
Gn3-D4-G4-D5-B5, ,A5/2,B5/1.8,C5-A5-A3,A3,A2,A3
A2,A3,A2,A3,En5-A5-D6-A2,A3,A2,A3-E5-A5-C6,A2,A3
A2-E5-B5,A3,C5-E5-A5-C6-A2,A3,A2,A3,A2,A3,A2-D5
A2-A3-C5-A5, ,A2-C5-A5,A2-C5-A5,A2-C5-A5
A3-E4-C5,A3-E4-C5,A3-E4-C5,A3-E4-C5